Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Abastament d'aigua

Aigües de Barcelona disposa d'una xarxa d'instal·lacions d'emmagatzematge, control i distribució que garanteixen l'abastament d'aigua potable amb un servei continu, la pressió adequada i la qualitat sanitària exigida.

  • 187,41 hm3 d'aigua potable distribuïda l'any
niño fregando
  • 4.624 km de canonades per a la distribució d'aigua potable
  • 91 dipòsits amb capacitat per a 464.900 m3
  • 94 centrals de bombament
  • 103 estacions remotes de telecontrol
imagen de central de control
  • 192.325 controls de qualitat diaris a la xarxa de distribució
  • 218 analitzadors online
imagen de laboratorio