Accessibilitat

L'accessibilitat del web aigües de barcelona

El web aigüesdebarcelona s'ha creat amb el compromís d'esdevenir un web que tingui accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i en el context d'ús en que ho fan (tipologia de dispositiu, software, velocitat de connexió,...).

Per dur a terme aquest objectiu, el web aigüesdebarcelona aplica la normativa estàndard WAI (Web Accessibility Initiative) adoptada per la Unió Europea per eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Les pautes que proposa aquesta normativa pretenen guiar el disseny de les webs perquè el contingut es pugui convertir fàcilment a altres formats i fer que sigui comprensible i navegable.

Si teniu algun problema per accedir als continguts del web, o per fer suggeriments de millora, podeu adreçar-vos als responsables utilitzant el formulari de contacte.