Activitat

Aigües de Barcelona gestiona el servei d'abastament d'aigua potable a Barcelona i 22 municipis més del seu entorn, i el de sanejament i depuració d'aigües residuals a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, presta altres serveis com el de clavegueram, telelectura, la gestió d'aigua no potable, la d'aigües de bany, o la conservació de fonts ornamentals, per oferir a la ciutadania, les empreses i els ajuntaments un servei de qualitat en tot allò relacionat amb el cicle urbà de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.