Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Activitat

Aigües de Barcelona gestiona el servei d'abastament d'aigua potable a Barcelona i 22 municipis més del seu entorn, i el de sanejament i depuració d'aigües residuals a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, presta altres serveis com el de clavegueram, telelectura, la gestió d'aigua no potable, la d'aigües de bany, o la conservació de fonts ornamentals, per oferir a la ciutadania, les empreses i els ajuntaments un servei de qualitat en tot allò relacionat amb el cicle urbà de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.