Aprofitar al màxim els recursos

Aigües de Barcelona dedica gran part dels seus esforços a optimitzar l'ús dels recursos disponibles i evitar el malbaratament de l'aigua durant els processos de potabilització.

Aigües de Barcelona investiga i aplica nous mètodes i tecnologies que permeten gestionar els recursos disponibles d'aigua de manera més sostenible. Aigües de Barcelona investiga i aplica nous mètodes i tecnologies que permeten gestionar els recursos disponibles d'aigua de manera més sostenible. Aigües de Barcelona investiga i aplica nous mètodes i tecnologies que permeten gestionar els recursos disponibles d'aigua de manera més sostenible. Aigües de Barcelona investiga i aplica nous mètodes i tecnologies que permeten gestionar els recursos disponibles d'aigua de manera més sostenible.

Aprofitament de totes les fonts d'aigua

 • Conservació i recuperació dels aqüífers del Llobregat

  Aqüífers del Llobregat

  La quantitat màxima d'aigua que es pot extreure d'un aqüífer ha de ser la mateixa que la d'aigua infiltrada.

  Per garantir l'abastament del sud de l'àrea metropolitana, Aigües de Barcelona manté una gestió equilibrada de l'aigua superficial del riu Llobregat tractada a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí (amb una capacitat de 5,3 m3/s) i de l'aigua procedent de l'aqüífer de la vall baixa del Llobregat.

  Els pous són el recurs alternatiu en cas que s'aturi el tractament de l'aigua a la potabilitzadora, tant si és per mala qualitat de l'aigua com si és per falta de cabal del riu en temps de sequera. Més de vint pous a Cornellà de Llobregat permeten extreure fins a 3 m3/s d'aigua de l'aqüífer de la vall baixa.

  Per garantir l'equilibri i preservar l'aqüífer, Aigües de Barcelona realitza diferents actuacions:

  • Recàrrega en superfície: escarificació del cabal del riu Llobregat mitjançant un tractor.
  • Recàrrega en profunditat: infiltració de l'aigua excedent de la potabilitzadora de Sant Joan Despí.
  plegar
 • Recuperació de la qualitat d'aigües subterrànies del Besòs

  Aigües subterrànies del Besòs

  L'aigua dels aqüífers del riu Besòs és avui de gran qualitat.

  L'aplicació de tecnologies avançades (nanofiltració, osmosi inversa, membranes semipermeables, aportació d'aigua a alta pressió, etc.) a l'aigua procedent dels pous de l'aqüífer del riu Besòs, que a mitjans dels anys vuitanta presentava concentracions de contaminants per damunt dels nivells admissibles i era molt dura, va permetre recuperar-ne l'explotació i obtenir una aigua de gran qualitat.

  plegar
 • Ús alternatiu de les aigües freàtiques

  Parc de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat

  Parc de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat

  Aigües de Barcelona potencia la utilització d'aigües freàtiques per a usos que no requereixen la qualitat de l'aigua potable, com ara:

  • Regatge d'aspersió i gota a gota de parcs i zones verdes.
  • Regatge de camps de golf i de futbol.
  • Càrrega de camions cisterna per a la neteja viària o del clavegueram.
  • Fonts ornamentals.

  Els projectes que desenvolupa Aigües de Barcelona inclouen des de la redacció de plans directors per a l'ús de recursos alternatius de l'aigua fins al disseny, la construcció i l'explotació de les infraestructures necessàries per a la recuperació de les aigües freàtiques.

  plegar

Minimitzar les pèrdues d'aigua

 • Distribució sectoritzada per minimitzar les pèrdues d'aigua

  Aigües de Barcelona incorpora noves tecnologies i equipaments per reduir les fuites, prevenir fraus i actuar amb rapidesa davant de les incidències a la xarxa de subministrament.

  Centre de Control Operatiu

  Centre de Control Operatiu

  La xarxa d'Aigües de Barcelona ha passat de caracteritzar-se per un alt grau de mallatge a configurar-se de manera sectoritzada. Els sectors són unes unitats homogènies de gestió de mida prou petita per poder fer-ne anàlisis més locals i prou gran per mantenir els avantatges d'una xarxa mallada pel que fa a seguretat i flexibilitat davant d'incidències. A més a més, la gestió de tota la informació tècnica i econòmica per sectors permet optimitzar el manteniment i les inversions a la xarxa.

  Els sectors disposen d'entrades monitorades on cada deu minuts es recullen dades sobre el cabal mínim diari i l'evolució al llarg del dia. Aquesta informació permet:

  • Conèixer el nivell de fuites del sector.
  • Identificar fraus.
  • Disposar del subcomptatge dels comptadors dels clients.
  plegar
 • Detecció de les fuites amb els comptadors electrònics

  Aigües de Barcelona incorpora noves tecnologies i equipaments per reduir les fuites, prevenir fraus i actuar amb rapidesa davant de les incidències a la xarxa de subministrament.

  La instal·lació de comptadors electrònics d'alta precisió permet detectar les fuites a les instal·lacions particulars, comunicar-les als clients i, d'aquesta manera, reparar-les com més aviat millor. També permet millorar l'eficiència de la xarxa i reaccionar amb el màxim de rapidesa durant les intervencions.

  plegar