Avaries

 • Puc comprovar jo si tinc una fuita d'aigua a casa?

  Sí. Seguint uns passos molt senzills i ràpids podràs comprovar si tens cap fuita d'aigua a casa.

  plegar
 • Què he de fer per comprovar si tinc cap fuita a casa?

  A continuació, t'indiquem els passos que has de seguir:

  • En primer lloc, cal que localitzis el teu comptador d'aigua. Entra a la cambra de comptadors de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador.
  • Seguidament, comprova que el comptador funciona correctament. Per fer-ho, deixa una aixeta oberta a casa o al local. L'agulla vermella de l'esfera gran o la darrera xifra vermella del comptador (si és electrònic) s'ha de moure en sentit ascendent.
  • Mantenint l'aixeta oberta, tanca la clau de pas del comptador i comprova que no enregistri cap moviment.
  • Finalment, torna a obrir la clau de pas i tanca totes les aixetes de casa durant una hora aproximadament. Observa si el comptador ha enregistrat consum d'aigua. Si és així, és molt possible que hi hagi una fuita a la instal·lació, ja que el comptador només enregistra consum si hi passa aigua.
  plegar
 • A qui he de trucar si tinc una fuita d'aigua?

  Si tens una fuita, has de posar-te en contacte amb un lampista o empresa especialitzada o bé comprovar si la teva assegurança de la llar cobreix aquest tipus de reparacions.

   

  Et recordem que la conservació i reparació de qualsevol avaria a les instal·lacions interiors és responsabilitat de l'usuari, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua a l'apartat 4 de l'article 31, "Responsabilitat del receptor del servei".

  plegar
 • A qui he de trucar si no tinc cap fuita d'aigua però crec que el meu consum és més elevat del que és habitual?

  Per descartar qualsevol tipus de fuita, et recomanem que verifiquis tota la instal·lació interior de casa teva i també la que hi ha a la cambra dels comptadors de l'aigua de la finca (generalment, a l'entrada de l'edifici). En aquest cas, exceptuant l'equip de mesura instal·lat, el manteniment, conservació i reparació de la resta de la instal·lació en cas d'avaria o fuita correspon al client o a la comunitat de propietaris de la finca.

   

  Si tens qualsevol dubte sobre la forma de revisar una possible fuita en la teva instal·lació interior o de la finca, truca'ns al nostre telèfon d'avaries d'Aigües de Barcelona, 900 700 720 (disponible 24h al dia, 365 dies a l'any).

   

  Així mateix, si has comprovat que no hi ha cap fuita a la instal·lació interior o de la finca, però el teu consum continua sent més elevat de l'habitual, truca'ns al telèfon d'atenció al client d'Aigües de Barcelona, 900 710 710 (de dilluns a divendres, de 8h a 20h) i farem tot el possible per ajudar-te.

  plegar
 • He d'adoptar mesures de conservació de les instal·lacions interiors del subministrament d'aigua?

  Sí. És necessari fer servir les instal·lacions correctament i adoptar les mesures necessàries per conservar-les de forma adequada, tot evitant el retorn a la xarxa de possibles aigües contaminants. També cal protegir els precintes que garanteixen que no s'ha manipulat el comptador ni les instal·lacions de la connexió de servei, prenent cura que no s'entorpeixi el procés de presa de lectures.

  plegar
 • A qui he de trucar si el meu desguàs o el de la comunitat té una avaria o obstrucció abans d'arribar a la conducció del clavegueram general del carrer?

  Quan la connexió del clavegueram està obstruïda o avariada, ja sigui a la instal·lació interior o a la canalització del clavegueram, n'és responsable la persona propietaria de la finca o habitatge que en fa ús. Cal evacuar les aigües brutes a la xarxa general d'abocaments o al clavegueram municipal. Cal que et posis en contacte amb alguna empresa privada per desembussar les canalitzacions d'abocament de residus.

  plegar
 • No tinc aigua a casa. Què faig?

  En primer lloc, esbrina si la falta d'aigua afecta a tots els punts d'aigua de casa teva. Si és així, posa't en contacte amb algun veí o veïna per saber si la incidència és general. Si els habitatges veïns no estan afectats, comprova que la clau de pas interior de casa teva estigui completament oberta. Tot seguit, verifica que el comptador o l'equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l'esquerra).

   

  Recorda que per localitzar el teu comptador d'aigua has d'entrar amb la clau universal a la cambra de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del comptador.

   

  Si després d'haver fet aquestes comprovacions continues sense aigua, truca'ns al telèfon d'avaries 900 700 720 i farem tot el possible per ajudar-te.

  plegar
 • Fa poc que han reparat una avaria d'aigua al carrer i ara no tinc pressió suficient a casa meva. Què faig?

  De vegades, mentre es produeix una fuita o durant la seva reparació, és possible que la mateixa pressió de l'aigua hagi arrossegat petites partícules de sorra de les canonades generals i també de les particulars de la finca. Per sort, no és gens greu.

   

  En la majoria dels casos, pocs minuts després de la reparació de l'avaria exterior s'hauria de restablir la normalitat en el subministrament, tot recuperant la pressió habitual.

   

  No obstant, si continues sense la pressió habitual, truca'ns al telèfon d'avaries 900 700 720 i farem tot el possible per ajudar-te.

  plegar
 • No tinc pressió d'aigua a casa meva. Què faig?

  Comprova que la clau de pas interior de casa teva estigui completament oberta. Si tens instal·lat algun aparell reductor de pressió, comprova que funcioni correctament. Tot seguit, verifica que el comptador o l'equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l'esquerra).

   

  Recorda que per localitzar el teu comptador d'aigua has d'entrar amb la clau universal a la cambra de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del comptador.

   

  Si després d'haver fet aquestes comprovacions continues sense pressió, truca'ns al telèfon d'avaries 900 700 720 i farem tot el possible per ajudar-te.

  plegar
 • No tinc pressió a l'aigua calenta de casa meva. Què faig?

  Recorda que Aigües de Barcelona només et subministra aigua corrent a través de la xarxa de distribució general. És a dir, es tracta d'aigua freda. Obre qualsevol aixeta de casa i comprova que l'aigua freda tingui la pressió habitual. Si no és així, revisa la clau de pas interior, i que el comptador o l'equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l'esquerra).

   

  Recorda que per localitzar el teu comptador d'aigua has d'entrar amb la clau universal a la cambra de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del comptador.

   

  Si tot i això segueixes sense tenir pressió a l'aigua calenta, posa't en contacte amb un lampista o amb la teva assegurança de la llar perquè verifiquin la instal·lació i el circuit de l'aigua calenta.

  plegar
 • Com és que de vegades l'aigua de l'aixeta fa olor de clor?

  L'aigua potable entra al sistema de distribució amb una garantia sanitària total, i el clor és la manera d'assegurar-ne la qualitat al llarg de tota la xarxa. La desinfecció es porta a terme amb diferents agents desinfectants, i el clor és possiblement el que es fa servir més sovint. El clor és un desinfectant molt eficaç, que s'empra per eliminar qualsevol bacteri nociu que es trobi a la font i a la captació d'aigua. Els nivells de clor utilitzats per l'aigua potable són en dosi mínima i tenen la garantia sanitària que fixa la legislació. Aquests nivells no són en cap cas prou elevats per suposar un risc per la salut de les persones.

   

  Trobaràs més informació sobre el gust i la duresa de l'aigua en aquest enllaç.

  plegar
 • Què faig si l'aigua de l'aixeta té un color, sabor i/o olor molt desagradable?

  El gust i l'olor de l'aigua no estan relacionats amb la potabilitat. Precisament, són els components que es fan servir per tractar l'aigua els que puntualment poden provocar aquests canvis, que no són en cap cas perjudicials per la salut.

   

  Tot i això, si vols millorar-ne el gust i l'olor, et recomanem que aboquis l'aigua en un gerro de vidre sense tapar i que la deixis en repòs durant mitja hora perquè se n'evapori el clor. Seguidament, tapa el gerro i posa'l a la nevera, ja que el fred fa que minvi el gust i l'olor de clor. També pots afegir-hi unes gotes de suc de llimona per millorar-ne el sabor.

   

  No obstant, si detectes una anomalia important en el color o olor de l'aigua de casa teva, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres al telèfon d'avaries 900 700 720.

  plegar
 • Cal que instal·li a casa un descalcificador o filtres d'osmosis inversa per millorar la qualitat de l'aigua?

  L'aigua de l'aixeta és potable i compleix tots els estàndards de qualitat que estableix la legislació, i per tant, no és necessari adquirir cap dispositiu addicional per tractar-la. D'altra banda, tingues en compte que cal escollir aquest tipus d'aparells curosament en funció de la instal·lació i fer-ne un control i manteniment periòdic.

  plegar
 • Què és la duresa de l'aigua?

  L'aigua adquireix el calci i el magnesi, que en determinen la duresa, en entrar en contacte amb els diversos tipus de terrenys pels quals circula el riu o l'aqüífer d'on procedeix. Per tant, el grau de duresa de l'aigua depèn del caràcter geològic del sòl que travessa des del seu origen. Així, un sòl calcari genera més continguts de calç que un sòl granític.

   

  La duresa de l'aigua de l'aixeta no suposa cap perill per a la salut humana, més aviat al contrari: el calci i el magnesi, que caracteritzen la duresa de l'aigua, són essencials per a la salut.

  plegar
 • Quin és el grau de duresa de l'aigua de casa meva?

  Els valors mitjans en unitats equivalents sobre la duresa total són 315 mg CaCO3/l = 31,5 °F.

   

  Visita aquest enllaç per trobar més informació sobre la duresa de l'aigua al teu municipi.

  plegar