Canvi de titular del contracte

Es pot realitzar gratuïtament un canvi de titular del contracte de subministrament d'aigua quan hi ha un canvi en relació a la propietat o el lloguer.

Canvia el titular del subministrament de la manera més còmoda i ràpida.

 • Per Internet, mitjançant l'Oficina en Xarxa
 • O al telèfon gratuït d'atenció al client: 900 710 710 (dies laborables de 8 h a 20 h)

 

 • Documentació necessària per a la teva llar

  Aquestes són les dades i els documents que ens has de proporcionar per fer un canvi de titularitat del servei de subministrament d'aigua:
  • Dades del subministrament (nombre de contracte i/o adreça del subministrament).
  • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua de l'habitatge: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o l'administrador de l'immoble.
  • NIF/NIE del sol·licitant.
  • En cas que el sol·licitant no sigui el titular del document que acrediti el dret a contractar, necessitarà aportar, juntament amb la documentació, la carta d'autorizació, que es troba a la web, emplenada i signada pel titular del contracte de subministrament.
  • Cèdula d'habitabilitat.
  • Número de compte bancària, nom i NIF/NIE/CIF del titular per a la domiciliació del pagament de les factures.
  plegar
 • Documentació necessària per a l'empresa o local

  Aquestes són les dades i els documents que ens has de proporcionar per fer un canvi de titularitat del servei de subministrament d'aigua:
  • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua del local: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o l'administrador de l'immoble.
  • Escriptura de poder atorgada per l'empresa o entitat titular del subministrament al sol·licitant de la contractació.
  • Còpia del NIF/NIE de l'apoderat.
  • En cas que el sol·licitant no sigui la persona apoderada necessitarà aportar juntament amb l'escriptura de poders la carta d'autorització  emplenada i signada per l'apoderat de la societat* per poder contractar en nom i representació d'una societat o empresa.
  • NIF/NIE del sol·licitant.
  • Epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques.
  • Número del compte bancari, nom i NIF/NIE/CIF del titular, per a la domiciliació del pagament de les factures.
  • Sol·licitud a l'AMB de l'autorització d'abocament d'aigües residuals, per als subministraments industrials que hi estiguin obligats, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, BOP 08/06/2011.

  Recorda que el canvi de titularitat és possible només si el subministrament es troba en vigor i al corrent de pagament.

  *Només poden signar aquesta carta d'autorització de contractació de subministrament d'aigua els apoderats de la societat o empresa amb poders suficients per autoritzar l'esmentada contractació en nom i representació de la societat. És a dir, l'administrador únic, els administradors solidaris, els administradors mancomunats (cal que totes les persones autoritzades signin la carta), el conseller delegat, l'apoderat general (només si té facultats a l'escriptura per apoderar un tercer).

  plegar
 • Contracte de manteniment de l'equip de mesura homologat

  En sol·licitar el canvi de titular del contracte de subministrament d'aigua et subrogaràs automàticament al contracte de manteniment de l'equip de mesura existent, assumint-ne els drets i obligacions d'aquest.

  Si no vols assumir el contracte de manteniment existent de l'equip de mesura, cal que facis un nou contracte amb una empresa especialitzada.

  Segons l'article 45 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, la mesura dels consums que ha de servir de base per a la facturació del subministrament d'aigua ha de ser realitzada per un equip de mesura.

  L'equip de mesura, segons l'article 46, ha de ser un model oficialment homologat, i seleccionat per Aigües de Barcelona. Segons l'article 47, Aigües de Barcelona determina el tipus d'equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament. Si vols conèixer els criteris de selecció per a la seva instal·lació pots consultar el document adjunt: Criteris selecció equips de mesura.

  El titular del contracte de subministrament d'aigua és lliure d'adquirir l'equip de mesura i contractar l'empresa especialitzada que consideri.

  Aigües de Barcelona no presta serveis relacionats amb la venda, lloguer i manteniment d'equips de mesura. Aquests serveis han de ser contractats mitjançant una empresa especialitzada. Tot i que es pot fer l'adquisició de l'equip de mesura i el seu manteniment amb qualsevol empresa especialitzada, per simplificar-ne la contractació, Aigües de Barcelona ha arribat a acords per oferir aquests serveis en nom d'empreses especialitzades.

  Amb les empreses amb les que s'ha arribat a un acord de comercialització, es pot adquirir i contractar el manteniment de l'equip de mesura homologat en el moment de tramitar el contracte de subministrament d'aigua.

  Si prefereixes un equip d'una altra empresa, per tal de poder gestionar el canvi de titularitat del subministrament n'has de presentar un a les nostres oficines d'atenció al client que sigui homologat i adequat a la teva instal·lació, i la còpia del contracte de manteniment corresponent.

  El llistat d'empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura és el següent.

  Aquest llistat inclou aquelles empreses que s'han dirigit a Aigües de Barcelona per ser anunciades, tinguin o no acords de comercialització.

  És un espai reservat per a empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura. En el cas que una empresa vulgui ser anunciada, es farà de forma totalment gratuïta i sol·licitant-ho a l'adreça atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat.

  plegar