Central Cornellà

Construïda fa més de cent anys, la Central Cornellà és l'estació de bombeig més important d'Aigües de Barcelona.

El 1909 es va inaugurar la Central Cornellà per assegurar el subministrament d'aigua a la ciutat de Barcelona, que creixia amb la urbanització de l'Eixample. El 1909 es va inaugurar la Central Cornellà per assegurar el subministrament d'aigua a la ciutat de Barcelona, que creixia amb la urbanització de l'Eixample. El 1909 es va inaugurar la Central Cornellà per assegurar el subministrament d'aigua a la ciutat de Barcelona, que creixia amb la urbanització de l'Eixample.

La Central Cornellà va ser la primera instal·lació per extreure aigua de l'aqüífer del riu Llobregat, que després es bombejava des dels seus tres pous als dipòsits d'altura d'Esplugues de Llobregat i Collserola. Avui són 31 els pous que es gestionen a la central.

Als anys cinquanta va arribar a subministrar el 87,5% de l'aigua de Barcelona, però l'augment de població va obligar a buscar altres fonts per garantir el subministrament a la ciutat. Actualment, els aqüífers subterranis de la Central Cornellà només representen el 10% del subministrament total d'aigua, que abans de transferir-se a la xarxa d'abastament passa per la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Això sí, en situacions excepcionals podria cobrir fins el 40% de les necessitats d'aigua de Barcelona i l'àrea metropolitana.