Centrals d'elevació de l'aigua

Les centrals d'elevació o impulsió permeten transportar l'aigua des de les instal·lacions bàsiques de potabilització a dipòsits elevats

Aigües de Barcelona disposa de 94 centrals d'elevació amb un total de 193 grups motobomba, que tenen un cabal nominal d'impulsió total de 25,5 m3/s i una potència instal·lada de 24.150 kW. La xarxa s'estructura en un conjunt de pisos de pressió, amb quatre cotes piezomètriques principals: 70, 100, 130 i 200 metres.

Mentre que unes centrals d'elevació impulsen l'aigua a dipòsits i altres ho fan directament a la demanda dels clients. Les centrals d'elevació o impulsió més importants són les de Sant Joan Despí, Cornellà, Relleu (Sant Joan Despí), Esplugues, Finestrelles (Barcelona), Altures (Barcelona) i Cerdanyola.

Més informació.