Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Centre de Control Operatiu

El Centre de Control Operatiu d'Aigües de Barcelona és el centre neuràlgic per al subministrament d'aigua potable a prop de 3 milions de persones a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Des de 1976 el Centre de Control Operatiu ha estat sempre a l'avantguarda dels sistemes i les tecnologies aplicades a la gestió de
xarxes d'abastament.

24 hores, 365 dies

El Centre de Control Operatiu supervisa, de manera permanent i ininterrompuda, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, els paràmetres clau del servei d'abastament d'aigua. La previsió que fa de la demanda d'aigua de cada zona permet anticipar-ne les necessitats i oferir un servei continu i amb la pressió necessària. El centre automatitzat permet controlar a distància les centrals d'elevació de l'aigua, els dipòsits d'emmagatzematge, les canonades de transport i les vàlvules de regulació. També permet localitzar possibles fuites a la xarxa de subministrament.

Què aconsegueix el Centre de Control Operatiu

  • Optimització dels recursos hídrics
  • Màxima eficiència en el consum d'energia
  • Màxima qualitat del subministrament
  • Minimització del temps d'intervenció davant d'incidències