Centre de Control Operatiu

El Centre de Control Operatiu d'Aigües de Barcelona és el centre neuràlgic per al subministrament d'aigua potable a prop de 3 milions de persones a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Des de 1976 el Centre de Control Operatiu ha estat sempre a l'avantguarda dels sistemes i les tecnologies aplicades a la gestió de
xarxes d'abastament.

24 hores, 365 dies

El Centre de Control Operatiu supervisa, de manera permanent i ininterrompuda, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, els paràmetres clau del servei d'abastament d'aigua. La previsió que fa de la demanda d'aigua de cada zona permet anticipar-ne les necessitats i oferir un servei continu i amb la pressió necessària. El centre automatitzat permet controlar a distància les centrals d'elevació de l'aigua, els dipòsits d'emmagatzematge, les canonades de transport i les vàlvules de regulació. També permet localitzar possibles fuites a la xarxa de subministrament.

Què aconsegueix el Centre de Control Operatiu

  • Optimització dels recursos hídrics
  • Màxima eficiència en el consum d'energia
  • Màxima qualitat del subministrament
  • Minimització del temps d'intervenció davant d'incidències