Centres i instal·lacions

L'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí Estació de tractament de l'aqüífer del Besòs Centre de Control Operatiu Centrals d'elevació de l'aigua Dipòsits d'emmagatzematge Central Cornellà Estacions depuradores