Codi Ètic d'Aigües de Barcelona

La responsabilitat com a fonament

L'ètica s'ha de tenir en consideració en totes les decisions que es prenen en la companyia, ja sigui a nivell individual o a nivell organitzatiu. En les relacions amb l'equip humà, amb empreses proveïdores o contractistes, amb clients, amb la competència i altres grups de relació sempre han d'estar presents els valors i principis d'actuació que es recullen en el Codi Ètic d'Aigües de Barcelona.

Aquest fonament ètic es fa efectiu a través d'una estructura ètica que inclou:

- L'elaboració de normativa que desenvolupa i recorda els valors establerts en el Codi i estableixen pautes d'actuació concretes.

- La creació d'òrgans que fomentin l'aplicació de l'estructura ètica i permetin realitzar un seguiment dels conflictes generats al voltant de la mateixa.

- L'establiment de canals de comunicació per atendre consultes i notificació de conductes que puguin ser contràries als valors i principis establerts.

El Codi Ètic d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A., aprovat pel seu Consell d'Administració, va dirigit a tots els professionals de la companyia i estableix les bases de comportament que s'han de seguir en l'exercici dels seus deures professionals.

Document de codi Ètic d'Aigües de Barcelona

Per descarregar el document fes clic al següent enllaç:

Portada del document de Codi Ètic d'Agbar