Compromís social i sostenibilitat

Millorar la qualitat de vida del present i del futur. Aquest és el compromís que expressa Aigües de Barcelona amb els ciutadans i ciutadanes dels municipis que abasteix i amb el conjunt de la societat.

A Aigües de Barcelona som conscients que el futur no és possible sense un model de negoci sostenible, basat en criteris de responsabilitat social, mediambiental i econòmica. Per això ho incorporem entre els nostres valors corporatius de referència i així ho transmetem als clients, a les administracions, a les altres empreses amb qui col·laborem i al nostre equip de professionals, que són partícips i garants d'aquests principis.

Agbar: Compromís amb les persones

La Fundació Agbar col·labora amb entitats de caire social com l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, el Banc dels Aliments, la Creu Roja, la Fundació Astoreca, i UNICEF, el que exemplifica el compromís d'Agbar amb els sectors desafavorits.

Des d'Aigües de Barcelona impulsem tot un seguit d'activitats orientades a fer efectiu el nostre compromís social i mostrar la nostra implicació en un progrés sostenible:

  • projectes educatius
  • exposicions
  • estudis
  • fòrums de debat
  • activitats obertes a la societat
  • conscienciació ciutadana per un consum responsable
  • actuacions de responsabilitat social corporativa