Conservació de l'entorn i el patrimoni

L'aigua és un element bàsic dels ecosistemes hídrics i un element fonamental en el manteniment de la bona qualitat ambiental. A la ciutat, l'aigua pública és un signe de civilització i cultura.

Aigües de Barcelona manifesta el seu compromís amb la comunitat a través de la participació en la conservació d'espais naturals i del patrimoni urbà, com ara el parc de Collserola, la Torre Besòs o les Masies de Sant BoiCarretera de les Aigües del Parc de Collserola Aigües de Barcelona manifesta el seu compromís amb la comunitat a través de la participació en la conservació d'espais naturals i del patrimoni urbà, com ara el parc de Collserola, la Torre Besòs o les Masies de Sant BoiTorre de les Aigües del Besòs Aigües de Barcelona manifesta el seu compromís amb la comunitat a través de la participació en la conservació d'espais naturals i del patrimoni urbà, com ara el parc de Collserola, la Torre Besòs o les Masies de Sant BoiErmita de Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat