Control de qualitat

El Laboratori és un centre de referència que garanteix l'òptima qualitat de l'aigua subministrada en els municipis on Aigües de Barcelona és la responsable de l'abastament. Realitza tot tipus d'anàlisis de control, presta assessorament i porta a terme recerca aplicada sobre qualsevol tema relacionat amb la qualitat de les aigües. 

El Laboratori ofereix serveis integrals i acreditats d'anàlisi d'aigua i de gestió de plans de control en infraestructures relacionades amb el cicle integral de l'aigua, així com assessorament i suport sobre qualsevol problema relatiu a la qualitat de les aigües El Laboratori ofereix serveis integrals i acreditats d'anàlisi d'aigua i de gestió de plans de control en infraestructures relacionades amb el cicle integral de l'aigua, així com assessorament i suport sobre qualsevol problema relatiu a la qualitat de les aigües El Laboratori ofereix serveis integrals i acreditats d'anàlisi d'aigua i de gestió de plans de control en infraestructures relacionades amb el cicle integral de l'aigua, així com assessorament i suport sobre qualsevol problema relatiu a la qualitat de les aigües

El Laboratori porta a terme una vigilància contínua de l'aigua subministrada, controlant tots els paràmetres exigits per la legislació nacional i europea i, a més, tota una sèrie de paràmetres avançats no regulats, per a un control encara més complet del producte servit. Tots els paràmetres controlats sistemàticament es determinen mitjançant metodologies acreditades per la norma ISO 17025, l'estàndard internacional més exigent en el sector.

Aquest servei d'anàlisi de tot tipus de paràmetres també s'ofereix a clients externs, que disposen del web www.agbarlab.com per a la consulta en línia dels resultats les 24 hores tots els dies de l'any.

 • Un centre de qualitat per a la qualitat de l'aigua

  Tots els serveis analítics del laboratori es porten a terme d'acord amb les exigències dels sistemes de qualitat més rigorosos:

  • Acreditació ISO 17025, per a un ampli ventall de determinacions fisicoquímiques i microbiològiques en aigües de tot tipus, que inclou a més la presa de mostres.
  • Certificació ISO 9001, com a requisit d'un sistema de gestió de la qualitat i millora contínua específica per al servei d'anàlisi ofert a clients.
  • Certificació ISO 22000; el Laboratori vetlla per tal que la gestió de la qualitat de l'aigua es porti a terme d'acord amb aquest sistema de gestió preventiva, que garanteix la innocuïtat de l'aigua com la de qualsevol altre aliment.
  • Altres homologacions i reconeixements oficials.

  Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa d'Espanya i una de les primeres al món a obtenir la certificació ISO 22000 seguretat alimentària per a la producció i la distribució d'aigua per al consum humà, un sistema basat en els principis de l'anàlisi de perills i punts de control crítics del sector alimentari i en els plans de seguretat de l'aigua preconitzats per l'OMS (Organització Mundial de la Salut) i en els principis de l'anàlisi de perills i punts de controls crítics.

  plegar
 • Anàlisi dels paràmetres bàsics fins a les tècniques més avançades

  Microbiologia

  Bacteriologia bàsica de les aigües (compliment de les normatives), Legionella, Giardia i Cryptosporidium, virus, nematodes, etc. Mètodes bacteriològics clàssics, mètodes cromogènics/ fluorogènics ràpids, anàlisis per PCR, sistema de recomptes per làser escàner, etc.

  Química bàsica i contaminants orgànics i inorgànics

  Anions per cromatografia iònica d'última generació, cromatografía gasosa acoblada a espectrometria de masses per a l'anàlisi de contaminants orgànics de rutina (sistemes de purga i trampa, StirBar, CLSA, SPE, etc.), sistemes acoblats de cromatografia líquida d'alta eficàcia i detectors d'espectrometria de masses en tàndem de triple quadripol per a l'anàlisi de contaminants emergents, metalls per plasma d'acoblament inductiu òptic (ICP-OES) i acoblament a espectrometria de masses (ICP-MS), etc.

  Anàlisis de matrius complexes

  Residus, llots de depuradores, aigües marines.

  plegar