Customer Counsel

El Customer Counsel és un servei d'Agbar independent que atén i resol de manera gratuïta les reclamacions dels clients d'Aigües de Barcelona en darrera instància dins de la companyia.

Quan els clients discrepen de la resolució que Aigües de Barcelona ha donat a una reclamació seva o bé quan no n'han rebut resposta es poden adreçar al Customer Counsel d'Agbar. Aquest intervé a través de la mediació, buscant una solució consensuada.

La resolució final del Customer Counsel és de compliment obligat per part d'Aigües de Barcelona i voluntari per als clients.