Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Dipòsits d'emmagatzematge

99 dipòsits (93 dels quals són gestionats per Aigües de Barcelona) situats en zones elevades i amb una capacitat total de 464.900 m3, garanteixen la pressió adequada de l'aigua a tota la xarxa de distribució. 99 dipòsits (93 dels quals són gestionats per Aigües de Barcelona) situats en zones elevades i amb una capacitat total de 464.900 m3, garanteixen la pressió adequada de l'aigua a tota la xarxa de distribució.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web