Depuració

La depuració de les aigües residuals consisteix en l'eliminació de les impureses que ha anat acumulant l'aigua utilitzada. Aquest és el pas previ per poder retornar-la al medi natural amb els mínims riscos ambientals o per destinar-la a altres usos secundaris, com regar parcs o netejar carrers.

Depuradora del Llobregat

Depuradora del Llobregat