Sistema hidràulic

Aigües de Barcelona aprofita al màxim els recursos disponibles, tant els que provenen de l'aigua superficial (embassaments) com els de l'aigua subterrània (aqüífers).

El nivell de l'aigua que acumulen els embassaments es fa servir com a indicador principal del risc de sequera. El nivell de l'aigua que acumulen els embassaments es fa servir com a indicador principal del risc de sequera.

Els embassaments són la peça clau en la gestió dels recursos hídrics regionals, ja que permeten regular-los i acumular-los en èpoques d'abundància per fer-ne ús posteriorment en èpoques d'escassetat.

L'aigua acumulada als embassaments es fa servir bàsicament per a consums industrials, energia hidroelèctrica, regs i usos domèstics. En el sistema Ter-Llobregat és l'Agència Catalana de l'Aigua qui decideix la quantitat d'aigua destinada a cadascun d'aquests usos.