Emissaris submarins

Aigües de Barcelona disposa de quatre emissaris submarins: dos amb tractament biològic a la depuradora del Besòs, un a la depuradora de Gavà-Viladecans, i un amb tractament terciari a la depuradora de Baix Llobregat

L'emissari submarí és una infraestructura que permet conduir les aigües residuals a través d'una canonada fins enterrar-les al llit marí. Un cop allà, la salinitat, la temperatura, la radiació ultraviolada i els corrents marins participen en el procés químic, físic i biològic de les aigües per reduir la càrrega orgànica i bacteriana, és a dir, actuen com un desinfectant de l'aigua.