Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Emissaris submarins

Aigües de Barcelona disposa de quatre emissaris submarins: dos amb tractament biològic a la depuradora del Besòs, un a la depuradora de Gavà-Viladecans, i un amb tractament terciari a la depuradora de Baix Llobregat

L'emissari submarí és una infraestructura que permet conduir les aigües residuals a través d'una canonada fins enterrar-les al llit marí. Un cop allà, la salinitat, la temperatura, la radiació ultraviolada i els corrents marins participen en el procés químic, físic i biològic de les aigües per reduir la càrrega orgànica i bacteriana, és a dir, actuen com un desinfectant de l'aigua.