Estructura Directiva

Consell d'administració

President

Àngel Simon

Vicepresident

Arsenio Olmo

Conseller delegat

Albert Martínez (en nom de la Societat General d'Aigües de Barcelona)

Consellers i conselleres

Josep Bagué

Marta Colet

Montserrat Colldeforns

Josep Dolz

Ramón Folch

Marta Palacio

Jordi Parés

Manuel Raventós

Miquel Roca

Jordi Ros

Jordi Serra

Secretari Conseller

Esteve Arimany

Vicesecretari Conseller

Alejandro Jiménez