Estacions depuradores

Una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) és una instal·lació on l'aigua bruta i pluvial se sotmet a un tractament per eliminar-ne la càrrega contaminant i així poder tornar-la al medi o reutilitzar-la

L'empresa Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, constituïda per Aigües de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) disposa de set depuradores

 

 • Depuradora del Besòs

  La planta de sanejament d'aigües residuals i pluvials del Besòs, situada al Fòrum, és una de les depuradores cobertes integrades al teixit urbà més grans del món i la de més capacitat de processament de Catalunya amb 525.000 m³/dia.

  Depuradora del Besòs

  Aquesta depuradora tracta les aigües de més de la meitat de la població de l'àrea metropolitana als municipis de Badalona, Barcelona (tres quartes parts), Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i part de Montcada i Reixac.

  La depuradora va començar a funcionar l'any 1977 amb tractaments físics i químics a l'aigua residual i el 2005 es va remodelar completament per incorporar el tractament biològic i cobrir la planta per integrar-la al nou espai urbà del Fòrum. Aquesta instal·lació, juntament amb l'emissari submarí per al retorn de l'aigua depurada al mar a tres quilòmetres de la línia de costa, han contribuït a la recuperació del litoral metropolità.

  La integració harmoniosa de les instal·lacions i els sistemes molt sofisticats de renovació d'aire i de rentatge químic d'olors han estat clau per reduir els impactes ambientals associats a la depuració en aquest espai urbà on hi ha una plaça pública, hotels, oficines i habitatges.

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar
 • Depuradora del Baix Llobregat

  Situada al Prat de Llobregat, és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals més grans i modernes d'Europa, que pot tractar 315.000 m³/dia, l'equivalent a l'ús d'aigua de més d'1.700.000 habitants, en una zona amb una forta implantació industrial.

  Depuradora del Baix Llobregat

  La depuradora tracta les aigües de Barcelona (una quarta part), Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat (parcialment), Santa Coloma de Cervelló i Sant Just Desvern (parcialment).

  La depuradora inclou una de les estacions de regeneració d'aigua més importants del món, que aplica el tractament d'ultrafiltració i osmosi. La qualitat de l'aigua obtinguda és tan alta que es pot infiltrar a l'aqüífer del Llobregat. Així s'augmenten els recursos hídrics amb uns 50 milions de litres l'any, que contribueixen a evitar la intrusió salina.

  A més, el tractament d'eliminació de nutrients iniciat el 2006 redueix el risc d'eutrofització al riu Llobregat i al litoral. L'eutrofització (creixement desmesurat d'algues i microorganismes) es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients i perjudica greument l'ecosistema perquè esgota l'oxigen de l'aigua i impedeix la vida d'altres espècies.

  Per últim, en el tractament de fangs es genera biogàs, que aporta el 40% de l'energia que la depuradora necessita per funcionar, a més d'evitar les emissions de metà, un gas d'efecte hivernacle amb molta més capacitat d'escalfament global que el CO2.

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar
 • Depuradora de Gavà-Viladecans

  La planta de sanejament d'aigües residuals de Gavà-Viladecans, situada a l'Autovia C-31 a Viladecans, té capacitat per tractar 64.000 m³/dia, l'equivalent a l'ús de l'aigua de 375.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

  Depuradora de Gavà-Viladecans

  La depuradora dóna servei als municipis de Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat, part de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i el barri de les Botigues de Sitges

  La depuradora de Gavà-Viladecans s'està reformant per ampliar i millorar el tractament, amb l'objectiu de regenerar un cabal equivalent a la meitat de la capacitat de tractament de la planta que es podrà reutilitzar per a diversos usos agrícoles i urbans.

  La reforma també incorpora el tractament d'eliminació de nutrients, que redueix el risc d'eutrofització al Delta del Llobregat, a la llacuna de la Murtra i al litoral. L'eutrofització (creixement desmesurat d'algues i microorganismes) es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients i perjudica greument l'ecosistema perquè esgota l'oxigen de l'aigua i impedeix la vida d'altres espècies.

  La depuradora disposa d'un emissari submarí d'un quilòmetre i mig de llarg, que aboca l'aigua depurada lluny de la costa. D'altra banda, el retorn d'aigua depurada evita la intrusió d'aigua salina al Delta del Llobregat i a la llacuna de la Murtra.

  Finalment, amb el procés de tractament de fangs es genera biogàs, que aporta el 40% de l'energia que la depuradora necessita per funcionar, a més d'evitar les emissions de metà, un gas d'efecte hivernacle amb molta més capacitat d'escalfament global que el CO2.

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar
 • Depuradora de Sant Feliu

  La depuradora de Sant Feliu de Llobregat té capacitat per tractar fins a 64.000 m³/dia d'aigua residual al dia, l'equivalent a l'ús de l'aigua de 375.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

  Depuradora de Sant Feliu

  La depuradora dóna servei a Sant Feliu de Llobregat, catorze localitats més del Baix Llobregat i el barri de la Floresta de Sant Cugat del Vallès

  La depuradora de Sant Feliu de Llobregat s'està remodelant per incloure-hi l'eliminació de nutrients, que reduirà el risc d'eutrofització al riu Llobregat i al litoral. L'eutrofització (creixement desmesurat d'algues i microorganismes) es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients i perjudica greument l'ecosistema perquè esgota l'oxigen de l'aigua i impedeix la vida d'altres espècies.

  També s'està millorant el tractament amb un tanc de floculació previ a la filtració amb sorres, que permetrà reutilitzar l'aigua per al reg agrícola. I finalment, amb el procés de tractament de fangs es genera biogàs, que aporta el 40% de l'energia que la depuradora necessita per funcionar, a més d'evitar les emissions de metà, un gas d'efecte hivernacle amb molta més capacitat d'escalfament global que el CO2.

  Com arribar a la depuradora de Sant Feliu.

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar
 • Depuradora de Montcada i Reixac

  La planta de sanejament d'aigües residuals i pluvials de Montcada i Reixac té capacitat per tractar 73.000 m³/dia, l'equivalent a l'ús de l'aigua de 425.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

  La depuradora de Montcada i Reixac dóna servei a la conca metropolitana del riu Besòs: Montcada i Reixac (gairebé tot), Sant Cugat del Vallès (gairebé tot), Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès

  La depuradora de Montcada i Reixac dóna servei a la conca metropolitana del riu Besòs: Montcada i Reixac (gairebé tot), Sant Cugat del Vallès (gairebé tot), Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès

  Actualment prop de 2 hm³/any d'aigua depurada per la planta es reutilitzen per al manteniment de zones humides urbanes. Una altra part de l'aigua tractada s'aboca als aiguamolls del Besòs propers, que acaben de depurar-la. L'efecte dels aiguamolls és equivalent al tractament d'eliminació de nutrients que es fa a altres depuradores i que també s'hi incorporarà aviat. D'aquesta manera s'evita el risc d'eutrofització al riu Besòs i al litoral. L'eutrofització (creixement desmesurat d'algues i microorganismes) es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients i perjudica greument l'ecosistema perquè esgota l'oxigen de l'aigua i impedeix la vida d'altres espècies.

  Properament es preveu incorporar-hi un nou tractament de fangs amb mitjans biològics per digestió anaeròbica, que generarà biogàs per al funcionament de la depuradora

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar
 • Depuradora de Begues

  Aquesta nova instal.lació, posada en marxa el 2005, pot tractar un cabal de 1.200 m³/dia, superior a la capacitat de l'antiga depuradora de Begues, a més d'ampliar i millorar els tractaments aplicats a les aigües residuals i els fangs obtinguts.

  Depuradora de Begues

  No obstant les petites dimensions, un disseny moderns i avançat permet minimitzar l'impacte sobre el medi natural i retornar l'aigua tractada a la riera de Begues amb la qualitat que exigeix aquest entorn natural

  El sistema de depuració no té tractament primari, així que després del pretractament l'aigua va directament a un reactor biològic de cinc compartiments, on passa per les fases anaeròbiques, anòxiques i aeròbies, que fomenten el desenvolupament de diversos bacteris que degraden la matèria orgànica i eliminen els nutrients (fòsfor i nitrogen). Aquest procés redueix el creixement desmesurat d'algues i microorganismes, que es coneix eutrofització i que perjudica greument l'ecosistema perquè esgota l'oxigen de l'aigua i impedeix la vida d'altres espècies.

  Els fangs derivats del tractament anterior són molt escassos i per això el tractament consisteix a espessir-los i enviar-los a la depuradora de Gavà-Viladecans o bé a deshidratar-los a la mateixa depuradora.

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar
 • Depuradora de Vallvidrera

  La depuradora de Vallvidrera és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals i pluvials més petites, amb capacitat per tractar 1.100 m³/dia, l'equivalent a l'ús de 5.500 habitants.

  Depuradora de Vallvidrera

  Aquesta planta, remodelada completament, incorpora una avançada tecnologia que permet mantenir la qualitat de l'aigua que es retorna a la riera de Vallvidrera i preservar l'àrea natural protegida de Collserola

  Les dimensions reduïdes de la planta fan que els processos de depuració siguin semiautomatitzats i totes les operacions d'aquesta planta es controlen des de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. Els fangs derivats del tractament, es deshidraten i s'envien a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat.

  També aplica l'eliminació de nutrients i així redueix el risc d'eutrofització, que provoca el creixement desmesurat de algues i microorganismes que esgoten l'oxigen de l'aigua i impedeixen la vida d'altres espècies a la riera.

  Descarrega el tríptic informatiu

  plegar