Fons de solidaritat per al consum d'aigua de les famílies en risc d'exclusió

Aigües de Barcelona disposa d'un fons solidari que permet eximir del pagament del consum d'aigua les famílies que estan en risc d'exclusió social a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El Fons de Solidaritat permet ajudar al pagament del consum d'aigua a les famílies amb dificultats. Es va crear el 2012 i es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l'àrea metropolitana proveïts per Aigües de Barcelona, empresa que n'assumeix el cost.

El 22 de març de 2013, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, alcaldes i representants dels ajuntaments on Aigües de Barcelona està present i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van signar l'ampliació de la cobertura d'aquest fons i el protocol per fer-ne una aplicació eficient, a partir de la valoració dels serveis socials municipals.

Des de la posada en marxa del Fons de Solidaritat, s'han concedit més de 74.000 ajudes que han beneficiat milers de famílies. El Fons s'ha implementat als 24 municipis de l'àrea Metropolitana de Barcelona on Aigües de Barcelona presta el servei de subministrament d'aigua.

Aquest fons s'aplica també en virtut dels convenis signats amb Creu Roja de Catalunya, Càritas Diocesana, Fundació Hàbitat3, Fundació de l'Esperança de l'Obra Social "la Caixa", i Fundació Mambré, amb l'objectiu de bonificar el servei de l'aigua a les persones ateses per aquestes entitats socials.

Bon disseny i implementació del Fons

Ivàlua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, entitat participada per la Generalitat de Catalunya, ha valorat molt positivament el disseny i la implementació del Fons de Solidaritat. Segons l'organisme públic, el Fons ha estat capaç de canalitzar la problemàtica de la hidro-vulnerabilitat d'una forma eficient, atenent famílies que en absència d'aquestes ajudes tindrien greus dificultats.

Fes clic aquí per descarregar l'informe (PDF/16Mb).

Acte de<br>presentació <br>de l'informe<br>d'avaluació d'Ivàlua<br>sobre el Fons de Solidaritat

Acte de
presentació
de l'informe
d'avaluació d'Ivàlua
sobre el Fons de Solidaritat

Més informació i tràmits de sol·licitud