Fundació Agbar

La Fundació Agbar retorna a la societat l'experiència acumulada al llarg d'un segle i mig com a empresa històrica, global i innovadora en serveis de l'aigua. 

A través d'activitats culturals, solidàries i científiques impliquem persones expertes, institucions i empreses amb el conjunt de la societat en tots aquells temes relacionats amb l'aigua.Façana de l'edifici Amargós i Samaranch, on s'ubica el museu A través d'activitats culturals, solidàries i científiques impliquem persones expertes, institucions i empreses amb el conjunt de la societat en tots aquells temes relacionats amb l'aigua.Exposició permanent del Museu Agbar de les Aigües A través d'activitats culturals, solidàries i científiques impliquem persones expertes, institucions i empreses amb el conjunt de la societat en tots aquells temes relacionats amb l'aigua.Germá Bel va participar a la 5ª Edició del Cercle de l'Aigua

La Fundació Agbar té la seu en un edifici del recinte modernista de la Central Hidràulica de Cornellà, construïda a final del segle XIX, que també acull el Museu de les Aigües. A l'auditori, les sales i els jardins hi tenen lloc presentacions, congressos i altres esdeveniments científics i socials que reforcen els vincles entre Agbar i la societat.

El Cercle de l'Aigua de la Fundació Agbar és un espai de referència per dinamitzar, a través de diversos formats de presència pública, el diàleg entorn a temes d'interès econòmic, polític, social, científic i mediambiental vinculats a l'aigua.

A través d'activitats culturals, solidàries i científiques, la Fundació Agbar impliquem persones expertes, institucions i empreses en el conjunt de la societat i en tot allò que a té relació amb l'aigua.

  • Impulsa activitats culturals i educatives que contribueixen a la sensibilització sobre l'aigua, el medi ambient i la salut.
  • Desenvolupa projectes solidaris que ajuden a l'equitat social i a pal·liar les situacions d'exclusió social.
  • Afavoreix el creixement econòmic en un entorn de desenvolupament sostenible intrínsec a la nostra activitat.
  • Actua com a punt de trobada entre els diferents actors del món de l'aigua: sector públic i privat, governs, ONG, organitzacions internacionals i representants socials.
  • En col·laboració amb centres de recerca i universitats fomenta la investigació sobre els reptes de futur i les qüestions emergents.
  • Divulga a través de jornades, conferències, debats i publicacions el coneixement de professionals i experts.
  • Col·labora en projectes de recuperació i difusió del patrimoni cultural, industrial i d'infraestructures de l'aigua.