Garantia de subministrament

El compromís d'Aigües de Barcelona és garantir el subministrament ininterromput d'aigua de la màxima qualitat a prop de 3 milions
de persones.

Aigües de Barcelona porta a terme des de fa molts anys una sèrie d'actuacions destinades a:

L'objectiu d'aquestes actuacions és evitar situacions de limitació en el subministrament d'aigua en una zona que, com tota l'àrea mediterrània, té un règim de pluges irregular i està afectada per períodes d'escassetat. Aigües de Barcelona està ben preparada per fer front als períodes de sequera