Una història amb la ciutat

Aigües de Barcelona, en els seus prop de 150 anys d'història, ha estat una empresa sempre vinculada a les grans transformacions de la ciutat i el seu entorn, i l'ha acompanyat en el camí de convertir-se en una de les grans àrees metropolitanes d'Europa.

La ciutat ha pogut assumir el creixement urbanístic i l'augment demogràfic gràcies també a l'aportació d'Aigües de Barcelona, que en cada moment històric ha respost amb iniciativa i innovació perquè tothom gaudeixi d'aigua amb garantia de qualitat.

En una regió amb pluges irregulars i sequeres recurrents, Aigües de Barcelona va prendre la iniciativa a final del segle XIX d'aprofitar tots els recursos hídrics i crear una extensa xarxa de subministrament. Avui, amb la tecnologia més capdavantera, Aigües de Barcelona manté l'objectiu d'un cicle urbà de l'aigua el màxim de sostenible i amb el mínim impacte ambiental. I, com sempre, amb el compromís d'oferir aigua de la màxima qualitat a tota la ciutat i a totes les persones.

Fes clic aquí per consultar la cronologia dels 150 anys d'Aigües de Barcelona 

Conduccions d'aigua fins a Barcino

Època Romana

Conduccions d'aigua fins a Barcino