Identitat gràfica

La marca gràfica (el logotip) i les seves aplicacions són elements essencials de la identitat corporativa d'Aigües de Barcelona, ja que la identifiquen davant de la ciutadania i la singularitzen respecte d'altres entitats.

Per assegurar que la marca gràfica sempre es presenta amb les característiques adequades i amb l'aplicació correcta, es poden descarregar des d'aquesta pàgina els arxius en diferents formats.