Recerca i formació

El Laboratori d'Aigües de Barcelona disposa d'un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en biologia, enginyeria, química, medi ambient i salut pública. L'experiència i el reconeixement internacional d'aquest equip depassa l'activitat analítica i s'estén a la recerca, la innovació i la formació.

El Laboratori porta a terme, en col·laboració amb universitats i centres de recerca nacionals i internacionals, nombrosos projectes de recerca aplicats a la qualitat de les aigües i a l'anàlisi ambiental.

Un equip d'especialistes en el tast, únic a Espanya i dels pocs del món, realitza estudis específics  sobre gustos i olors a les aigües i la seva millora.

El Laboratori també participa en múltiples assajos internacionals d'intercomparació entre laboratoris, en tot tipus de matrius, tant en paràmetres bàsics i/o de rutina com en mètodes avançats.

Així mateix, imparteix cursos i dissenya plans de formació a mida segons les necessitats dels clients a través de l'Escola de l'Aigua:

  • Plans de formació a mida sobre el tractament i la qualitat de les aigües, noves metodologies d'anàlisi, contaminants i patògens emergents, sistemes de qualitat als laboratoris (ISO 17025), etc.
  • Cursos sobre gestió preventiva del risc sanitari de l'aigua (models HACCP plans de seguretat de l'aigua, ISO 22000).
  • Estades de formació tècnica per a temes específics.

El Laboratori participa en projectes de recerca internacional i disposa d'un equip d'especialistes en el tast que realitza proves sistemàtiques de degustació de l'aigua. El Laboratori participa en projectes de recerca internacional i disposa d'un equip d'especialistes en el tast que realitza proves sistemàtiques de degustació de l'aigua.