Carretera de les Aigües al Parc de Collserola

Diversos convenis amb el Consorci del Parc de Collserola l'han implicat amb la recuperació i condicionament de la carretera de les Aigües, un espai excepcional que, amb el temps, s'ha convertit en un dels més utilitzats pels visitants del parc.

Carretera de les Aigües<br /> al Parc de Collserola

Aigües de Barcelona és una empresa històricament vinculada a la serra de Collserola pels dipòsits, canalitzacions i altres instal·lacions i
infraestructures de
l'aigua que hi
estan situades.

Carretera de les Aigües
al Parc de Collserola