La normativa sobre qualitat

La qualitat de les aigües de consum està regulada a tots els països de la UE per una mateixa normativa comunitària, la Directiva 98/83/CE.

Aquesta Directiva es troba transposada a l'Estat Espanyol en forma de Reial Decret, el RD 140/2003. Aquestes disposicions legals segueixen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), així com els darrers coneixements tècnics i científics, amb l'objectiu de garantir la distribució d'aigües sanitàriament segures i de protegir la salut dels ciutadans. Aquestes exigències legals fan que l'aigua de consum sigui el producte alimentari més controlat del món: a Aigües de Barcelona prenem milers de mostres anuals i les sotmetem a un elevat nombre d'assajos analítics per assegurar que l'aigua subministrada al llarg de tot el nostre sistema és totalment segura per beure en qualsevol moment.

La normativa estableix requeriments de qualitat per a un total de 53 paràmetres, alguns dels quals corresponen alhora a diversos compostos; aquests paràmetres s'analitzen per tal de determinar la qualitat microbiològica, fisicoquímica i organolèptica de l'aigua de consum.

Els requeriments de qualitat dels compostos regulats estan fixats a la normativa vigent per tal de protegir la salut pública i, a més del control portat a terme per les empreses distribuïdores d'aigua, les autoritats sanitàries locals i autonòmiques vetllen pel seu compliment.