Fonts d'abastament

Aigües de Barcelona s'abasteix de diferents recursos d'aigües: superficials, provinents de les conques del riu Llobregat i Ter; subterrànies, concentrades a l'aqüífer del delta del riu Llobregat i en menor mesura del riu Besòs; i marines, provinents del tractament de dessalinització de la Instal·lació de Tractament d'Aigua Marina (ITAM) del Llobregat.

Infraestructures d'abastament

  • 5 embassaments amb capacitat per a 612 hm3

  • 4 grans plantes potabilitzadores

  • 25 pous a la Central Cornellà

Procedència de les fonts d'abastament

Els municipis on Aigües de Barcelona  presta el servei de subministrament d'aigua s'abasteixen sobretot de les conques dels rius Ter i Llobregat, i en menor mesura, de l'aqüífer del Llobregat.