2017  |  2018  |  2019  |  Tots

Tots

15/02/2019

Noves eines de monitorització per fer un ús més eficient de la xarxa d'aigua

El projecte IMAQUA,  de la Comunitat RIS3CAT Agua,  està desenvolupant noves eines de monitorització i supervisió que permetin una gestió integral de l'aigua des de la captació¿ fins al punt de consum, assegurant-ne la qualitat i minimitzant-ne les pèrdues durant la seva distribució. Aquestes eines s'integraran en una plataforma capaç¿ d'incrementar la interoperabilitat i gestionar el coneixement de la infraestructura de l'aigua. Coordinat pel Centre Tecnològic de Catalunya, el projecte contribuirà a disposar d'una millor xarxa i més informació sobre la mateixa

Llegeix més

15/02/2019

Aigües de Barcelona i el Banc de Recursos signen un acord per fomentar el consum racional i la reutilització dels recursos materials

Aigües de Barcelona i el Banc de Recursos, una fundació que treballa per donar una segona vida útil als recursos materials i humans del planeta, han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu sensibilitzar sobre un consum més racional i promoure la reutilització. L'acord s'emmarca dins del programa Pont Solidari i permetrà donar un nou ús a equipaments i materials aportats per la companyia, posant-los a disposició d'organitzacions amb finalitats socials i ambientals de l'àrea metropolitana de Barcelona, enfortint així les xarxes solidàries en la comunitat.

Llegeix més
1 2 3 4 5