Potabilització

L'aigua que es capta als rius i aqüífers és de composició molt variable i cal tractar-la amb tècniques altament sofisticades per obtenir una aigua amb la màxima garantia sanitària.

Aigües de Barcelona gestiona dues plantes de potabilització que subministren aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, a les quals aplica les últimes tecnologies de tractament. Aquesta aigua respon a les màximes garanties sanitàries exigides per les autoritats sanitàries del nostre país, la Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut.

Per conèixer amb detall tot el procés de potabilització, pots ampliar aquest gràfic interactiu.

 • Estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí

  L'ETAP de Sant Joan Despí, que funciona d'ençà del 1955, converteix en potables les aigües superficials captades del riu Llobregat i les subterrànies procedents de l'aqüífer de la vall baixa del riu.

  l'osmosi inversa

  Una aigua amb una qualitat òptima amb l'osmosi inversa.

  La planta de Sant Joan Despí, una de les més avançades d'Europa en tecnologia, a més dels processos de pretractament, clarificació i desinfecció final, aplica el procés d'afinament, un tractament de l'aigua amb ozó i carbó actiu que n'assegura la millor qualitat. A més, aquesta planta aplica processos innovadors, com l'osmosi inversa i la reutilització de residus.

  Els estudiants teniu les portes obertes a l'estació de tractament de Sant Joan Despí. Us hi esperem!

  plegar
 • Acuífero del Besòs

  Les característiques de l'aigua de l'aqüífer del Besòs, amb un elevat contingut de sal i amb presència de contaminació orgànica, requereixen tècniques avançades i innovadores com la nanofiltració i l'osmosi inversa.

  La filtració de l'aigua a nivells microscòpics permet obtenir una aigua de qualitat excel·lent per al consum humà i amb millor gust.

  Amb l'osmosi inversa, igual que a l'ETAP de Sant Joan Despí, s'aplica una pressió externa (per mitjà d'una bomba de pressió, un pistó, etc.) a l'aigua amb concentració de sal, perquè quedi retinguda i l'aigua passi per les membranes permeables lliure de sal. 

  plegar