Preparats per als períodes de sequera

Evolució històrica de reserves

A l'àrea de Barcelona, com en altres zones de la conca mediterrània, el règim de pluges és molt irregular, amb períodes amb poques precipitacions.

Els últims anys, els períodes de sequera s'han repetit de manera cíclica, com en el 2002, 2005 i el 2008.

 

Fes clic a la imatge per visualitzar el detall del gràfic

Per respondre a aquestes situacions de sequera i assegurar el subministrament, Aigües de Barcelona ha creat noves infraestructures i ha recuperat diferents fonts d'abastament per aprofitar al màxim els recursos.

En cas de sequera greu, Aigües de Barcelona té la flexibilitat necessària per adaptar-se a les condicions de cada moment, amb unes instal·lacions que disposen de tecnologies avançades amb sistemes centrals d'ajuda a l'explotació, que permeten un control automàtic de la xarxa que regula les pressions i els cabals.

D'altra banda, el fet que la xarxa d'Aigües de Barcelona estigui subdividida en diverses zones d'explotació n'augmenta la flexibilitat a l'hora d'actuar en casos excepcionals.

Ús sostenible de l'aigua

Consells per estalviar aigua