Presència sectorial

Aigües de Barcelona participa, directament o a través d'Agbar, en les principals associacions nacionals relacionades amb la gestió del cicle urbà de l'aigua. És empresa fundadora de l'ASAC (Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya) i de l'AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento).

ASAC (Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya)

ASAC (Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya). Representa davant l'Administració pública les empreses que es dediquen a la gestió d'algun servei del cicle urbà de l'aigua. Els seus membres gestionen l'abastament de més del 85% de la població de Catalunya i el sanejament del 45%.

ASAC (Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya)

AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento)

AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento). Dedicada als diferents aspectes relacionats amb el cicle integral de l'aigua, té 330 associats que presten servei a més de 35 milions de persones a 1.700 municipis espanyols.

AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento)