Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Principis de gestió integrada

Aigües de Barcelona manté una Política de Gestió Integrada d'acord amb els següents principis

Clients

  • Assegurar la qualitat i satisfacció de les necessitats locals.
  • Conèixer les seues necessitats i expectatives i incorporar-les a les nostres estratègies.

Medi ambient

  • Respectar la biodiversitat i millorar el comportament mediambiental.
  • Promoure un ús eficient i sostenible dels recursos naturals i energètics.
  • Promoure actuacions per a la millora mediambiental.

Organització

  • Optimitzar el funcionament dels processos, a través de la qualitat, l'eficiència i la innovació.

Treballadors i col·laboradors

  • Promoure la igualtat i el desenvolupament professional de la plantilla.
  • Reduir la sinistralitat i les malalties professionals.
  • Promoure la participació activa del personal en la prevenció.
  • Fer partícips els proveïdors i col·laboradors d'aquesta política de gestió integrada.