Principis de gestió integrada

Aigües de Barcelona manté una Política de Gestió Integrada d'acord amb els següents principis

Clients

  • Assegurar la qualitat i satisfacció de les necessitats locals.
  • Conèixer les seues necessitats i expectatives i incorporar-les a les nostres estratègies.

Medi ambient

  • Respectar la biodiversitat i millorar el comportament mediambiental.
  • Promoure un ús eficient i sostenible dels recursos naturals i energètics.
  • Promoure actuacions per a la millora mediambiental.

Organització

  • Optimitzar el funcionament dels processos, a través de la qualitat, l'eficiència i la innovació.

Treballadors i col·laboradors

  • Promoure la igualtat i el desenvolupament professional de la plantilla.
  • Reduir la sinistralitat i les malalties professionals.
  • Promoure la participació activa del personal en la prevenció.
  • Fer partícips els proveïdors i col·laboradors d'aquesta política de gestió integrada.