Aigües de Barcelona

L'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, participada en un 70% per la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), en un 15% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en un altre 15% per Criteria, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip de professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.

Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.

Visió

  • Ser un referent mundial en la gestió del cicle integral de l'aigua, contribuint significativament al desenvolupament sostenible del nostre entorn.

Missió

  • Compromesos amb les persones, cuidem l'aigua i fem ciutat.

Valors

  • Ens basem en el talent, el diàleg i la innovació en xarxa, actuant en tot moment amb  responsabilitat i buscant l'excel·lència.