Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Aigües de Barcelona

L'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, participada en un 70% per la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), en un 15% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en un altre 15% per Criteria, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip de professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Aigües de Barcelona és una companyia fundada el 1867 que ha contribuït en gran manera al creixement de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visió

  • Ser un referent mundial en la gestió del cicle integral de l'aigua, contribuint significativament al desenvolupament sostenible del nostre entorn.

Missió

  • Compromesos amb les persones, cuidem l'aigua i fem ciutat.

Valors

  • Ens basem en el talent, el diàleg i la innovació en xarxa, actuant en tot moment amb  responsabilitat i buscant l'excel·lència.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web