Reaprofitament

L'aigua depurada no es pot beure, ja que no té la qualitat mínima exigida en l'aigua potable. El reciclatge permet donar un ús secundari a aquesta aigua, especialment per als usos que no requereixen tanta exigència sanitària ni la qualitat de l'aigua potable: regar parcs i jardins, netejar carrers, extingir incendis, etc.

Com més aigua reciclem, més aigua potable tindrem disponible per al consum humà. Com més aigua reciclem, més aigua potable tindrem disponible per al consum humà.Font de la Plaça de Catalunya a Esplugues de Llobregat