Reglament

Sàpigues quina és la normativa que regula el cicle de l'aigua al teu municipi.

El Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua regula la prestació del servei públic d'abastament d'aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d'aigua als municipis de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Procés d'aprovació de les tarifes d'aigua:

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'òrgan responsable d'aprovar les tarifes del servei aplicables a qualsevol municipi de l'àmbit metropolità i la Comissió de Preus de Catalunya és l'organisme encarregat d'autoritzar-les. Un cop aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  • Codi tècnic d'edificació

    El Codi tècnic d'edificació, és la normativa estatal que estableix les normes bàsiques en edificis i instal·lacions interiors a fi de millorar-ne la qualitat mitjançant la promoció de la innovació i la sostenibilitat.

    plegar