Retorn

L'aigua depurada que no s'empra per a usos secundaris torna al seu cicle natural: al riu, al mar o a aqüífers. S'hi retorna mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, mirant de no alterar els sistemes naturals.

Platja de la Barceloneta, a Barcelona

Platja de la Barceloneta, a Barcelona