Reutilització i aprofitament d'aigües

Aigües de Barcelona aprofita l'aigua que difícilment es pot potabilitzar (com ara l'aigua freàtica o la reutilitzada) per a altres usos: per a la neteja viària i del clavegueram o per al reg de parcs i jardins.

Quin sentit té utilitzar per regar jardins o netejar els carrers la mateixa aigua potable
que rebem a casa?
Aigües de Barcelona
aposta per un ús més
responsable, eficient i
sostenible dels
recursos hídrics.

Aquesta aigua no requereix tenir una qualitat tan elevada com la de consum domèstic i, per tant, es converteix en una font alternativa i complementària que contribueix a la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua i a preservar les reserves de la que és potable. L'aigua freàtica també estalvia energia per la proximitat entre el lloc on es capta i els punts de consum.

Aigües de Barcelona ofereix als municipis un servei integral en el disseny i la gestió d'aquestes xarxes per aconseguir un aprofitament màxim i sostenible de les aigües freàtiques i la reutilització d'aigües depurades, i alhora garantir la rendibilitat de les inversions.

Actualment, la companyia presta aquest servei a les localitats de Begues, Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.