Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Reutilització i aprofitament d'aigües

Aigües de Barcelona aprofita l'aigua que difícilment es pot potabilitzar (com ara l'aigua freàtica o la reutilitzada) per a altres usos: per a la neteja viària i del clavegueram o per al reg de parcs i jardins.

Quin sentit té utilitzar per regar jardins o netejar els carrers la mateixa aigua potable
que rebem a casa?
Aigües de Barcelona
aposta per un ús més
responsable, eficient i
sostenible dels
recursos hídrics.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Aquesta aigua no requereix tenir una qualitat tan elevada com la de consum domèstic i, per tant, es converteix en una font alternativa i complementària que contribueix a la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua i a preservar les reserves de la que és potable. L'aigua freàtica també estalvia energia per la proximitat entre el lloc on es capta i els punts de consum.

Aigües de Barcelona ofereix als municipis un servei integral en el disseny i la gestió d'aquestes xarxes per aconseguir un aprofitament màxim i sostenible de les aigües freàtiques i la reutilització d'aigües depurades, i alhora garantir la rendibilitat de les inversions.

Actualment, la companyia presta aquest servei a les localitats de Begues, Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.