Telelectura

Controla el teu consum a tota hora i des de qualsevol lloc

El servei de telelectura posa a disposició dels clients el consum diari del seu subministrament, el que permet un control de fuites i excessos, així com la possibilitat de rebre avisos per alteracions d'aquest.

Des d'Aigües de Barcelona estem treballant per poder aplicar les noves tecnologies existents i estendre aquest servei a tots els clients.

Què és la telelectura?

La telelectura és un servei que permet obtenir, les lectures del comptador a distància i ens permet saber els consums de manera remota, de forma ràpida i eficaç. 

Quins beneficis ofereix la telelectura?

  • La telelectura ofereix la possibilitat de consultar el consum d'aigua en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, de forma ràpida i senzilla. Aquesta informació del consum permet detectar, de manera prematura, les possibles fuites d'aigua o variacions significatives en el consum.
  •  El servei disposa d'un sistema d'alarmes que permet detectar consums continuats o que superin el consum mitjà de cada client. Aquests avisos específics s'activen per informar-nos de qualsevol incidència detectada en el consum: excessos per possibles fuites de la xarxa interior d'aigua o variacions significatives en el consum, així com recordatoris, si la situació persisteix.
  •  Es poden configurar les alarmes i rebre avisos de possible fuita, excés de consum o normalitat en el servei pel mitjà que cada client esculli, correu electrònic o SMS. També a l'Oficina en Xarxa hi ha un recull de tots els avisos generats.

Qui pot gaudir del servei de telelectura?

Per poder gaudir d'aquest servei, són necessaris tres requisits:

  • Cal tenir instal·lat un comptador amb sistema d'emissió de lectura. A Aigües de Barcelona estem realitzant una campanya de canvi de comptadors per anar adaptant paulatinament el servei a aquesta nova tecnologia.
  • Cal també implementar una xarxa de concentradors de lectures on rebrem la informació que, un cop tractada, pugui ser consultada pels clients. Per tal de poder realitzar aquestes instal·lacions, estem en procés de signar convenis amb tots els ajuntaments dels municipis on subministrem aigua.
  • Si vols informació i control del teu consum d'aigua, cal, per últim, que et donis d'alta a l'Oficina en Xarxa d'Aigües de Barcelona