Torre Besòs

Aigües de Barcelona ha rehabilitat juntament amb l'Ajuntament de Barcelona la Torre de les Aigües del Besòs i l'Antiga Casa de Vàlvules, edificis construïts entre 1880 i 1882 per abastir la ciutat i un dels exemples més ben conservats de patrimoni industrial de finals del segle XIX al barri del Poblenou

Mirador de la Torre del Besòs

La rehabilitació de la Torre del Besòs ha transformat l'edifici en un espai que ens permet entendre el procés mecànic d'extracció d'aigua empleat al segle XIX

Mirador de
la Torre del Besòs