Ús sostenible de l'aigua

Els períodes de sequera afecten els hàbits de consum de la població i consciencien sobre un ús més racional i sostenible de l'aigua.

Quan l'aigua dels embassaments se situa per sota d'un cert nivell, es corre el risc que els recursos disponibles siguin insuficients per satisfer les demandes de la població a curt termini i que es produeixin restriccions en els usos. Les mesures de conscienciació i foment de l'estalvi han permès que el consum d'aigua s'hagi reduït progressivament i així s'han pogut evitar restriccions en el subministrament domèstic.

Consells per estalviar aigua