Nota legal

Informació legal

Aquest lloc web pertany a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A., amb domicili a General Batet 1-7, 08028 Barcelona (Espanya) i amb NIF A66098435

En el cas que desitgi formular alguna consulta o petició, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent formulari.

Política de privacitat

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui a la nostra pàgina web, i les dades a les quals s'accedeixi com a conseqüència de la navegació per aquesta, o de les consultes, sol · licituds o operacions realitzades a través de la pàgina web, es recolliran en un fitxer, de responsabilitat Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament d'aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, mitjançant escrit dirigit a General Batet 1-7, 08028 Barcelona, amb la referència "Protecció de dades" o des aquesta mateixa web, a través del següent formulari.

El no emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin suposarà que no es pugui atendre la seva sol·licitud. Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals, perquè la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les finalitats de la recollida de les seves dades són les que particularment s'indiquen en cadascuna de les pàgines on es troben els diferents formularis de registre electrònic. Amb caràcter general, les dades personals que vostè proporcioni es tractaran amb la finalitat de facilitar la gestió de les consultes i peticions que ens realitzi. Així mateix, i exceptuant que vostè expressi la seva negativa en el moment de la recollida de les seves dades, aquests també seran utilitzats per proporcionar-li, fins i tot per mitjans electrònics, informació promocional d'activitats formatives, educatives, divulgatives, culturals i de conscienciació relacionades amb el cicle integral l'aigua.

L'informem que estan implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i d'organització necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.