Bonificació per més de 3 persones

A Aigües de Barcelona som conscients dels canvis socials que s’estan produint al nostre entorn. Per tal d’adaptar les tarifes a la realitat social que ens envolta, es redueix la dimensió de les unitats de convivència bàsica de 4 a 3 persones. Tots els habitatges que acreditin que hi conviuen 4 persones o més poden sol·licitar la bonificació per més de 3 persones, consistent en l’ampliació de trams de la tarifa de l’aigua i del cànon de l’aigua.

Un altre col·lectiu que pot sol·licitar la bonificació per més de tres persones per ampliació de trams són les llars amb persones amb grau de disminució. D’aquesta manera, cada persona amb grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar la bonificació.

Com funciona la bonificació per més de 3 persones?

Així, als habitatges residència habitual en què convisquin més de tres persones, s’amplien els trams de consum:
El primer tram de consum s’incrementarà en 2 metres cúbics al mes per cada persona addicional.
El segon tram de consum s’incrementarà en 3 metres cúbics al mes per cada persona addicional,
El tercer tram de consum s’incrementarà en 5 metres cúbics al mes per cada persona addicional,
I el quart tram s’incrementarà en 6 metres cúbics al mes per cada persona addicional.

Límits dels trams de consum (metres cúbics al mes)

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5
6m³/mes 9m³/mes 15m³/mes 18m³/mes Més de 18m³/mes
Veure també