Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona és una iniciativa gestionada en col·laboració amb els serveis socials municipals dels ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, dirigida al col·lectiu de persones que estan en precarietat econòmica, i que té com a objectiu ajudar a superar la situació de risc en què es troba aquest col·lectiu.

És un ajut que neix de la voluntat d’Aigües de Barcelona de contribuir a superar les greus dificultats econòmiques que cada vegada pateixen més famílies com a conseqüència del persistent context de crisi.

L’ajut està previst per facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua per a les persones més vulnerables, tenint en compte com a consum bàsic els criteris que estableix l’Organització Mundial de la Salut (100 litres per persona i dia).

nen i mare netejant un bol

Comporta una bonificació associada al contracte de subministrament a aplicar a la quota de servei i al consum de les factures posteriors al moment de la confirmació de la concessió de l’ajut per part d’Aigües de Barcelona. S’ha valorat en 57 €* per habitatge, i serà aplicable a les properes factures emeses fins a esgotar-se a raó d’un màxim de 28 € per factura. L’ajut no suposa l’exempció de pagament dels altres conceptes inclosos en la factura (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA).

Per accedir a la bonificació, el perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual. El titular s’ha d’adreçar als serveis socials del seu ajuntament, els quals, un cop hagin avaluat el cas, tramitaran la sol·licitud a Aigües de Barcelona. També poden adreçar-se a Càritas Diocesana de Barcelona (les adreces de les oficines s’indiquen al seu web o al telèfon 933 446 900) o a Creu Roja de Catalunya (les adreces de les oficines s’indiquen al seu web o al telèfon 902 222 292).

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts que hagin atorgat altres organismes.

Veure també