nen jungant amb aneguets de plàstic

Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar és una iniciativa gestionada en col·laboració amb els serveis socials municipals dels ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dirigida al col·lectiu de persones que estan en precarietat econòmica amb l’objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la qual es troben.

És un ajut que neix per la voluntat de la Fundació Agbar de contribuir a superar les greus dificultats econòmiques que cada vegada pateixen més famílies com a conseqüència del context de crisi persistent.

L’ajut està previst per facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua de les persones més vulnerables, tenint en compte com a consum bàsic els criteris que estableix l’Organització Mundial de la Salut (100 litres per persona i dia).

nen i mare netejant un bol

Comporta una bonificació associada al contracte de subministrament a aplicar a la quota de servei i al consum de les factures posteriors en el moment que Aigües de Barcelona confirmi la concessió de l’ajut. S’ha valorat en 58€* per habitatge i serà aplicable a les properes factures emeses fins a esgotar-la a raó d’un màxim de 29 € per factura. L’ajuda no comporta l’exempció de pagament dels altres conceptes inclosos en la factura (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA).

Per accedir a la bonificació el perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual. El titular s’haurà d’adreçar als serveis socials del seu ajuntament, els quals, un cop hagin avaluat el cas, tramitaran la sol·licitud a Aigües de Barcelona. També poden adreçar-se a Càritas Diocesana de Barcelona (pots consultar les adreces de les oficines al seu web o trucant al telèfon 933 446 900) o a Creu Roja Catalunya (pots consultar les adreces de les oficines al seu web o trucant al telèfon 902 222 292).

Es tracta d’un ajut compatible amb altres ajuts que hagin estat atorgats per altres organismes.

Veure també