Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona és una iniciativa gestionada en col·laboració amb els serveis socials municipals dels ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, i entitats del tercer sector social, dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de vulnerabilitat, i que té com a objectiu ajudar a superar la situació de risc en la qual es troba aquest col·lectiu.

És un ajut que neix de la voluntat d’Aigües de Barcelona de contribuir a superar les greus dificultats econòmiques que pateixen algunes llars. I està previst per facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua per a les persones més vulnerables, considerant com a consum bàsic el criteri que estableix l’Organització Mundial de la Salut (100 litres per persona i dia).

nen i mare netejant un bol

L’ajut comporta una bonificació en la factura de l’aigua, concretament en el concepte “Subministrament d’aigua” (això és, la quota de servei i el consum) de les factures posteriors al moment de la confirmació de la concessió de l’ajut per part d’Aigües de Barcelona. El Fons de Solidaritat no s’aplica als tributs associats als consums d’aigua (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, TMTR, IVA), a càrrec de diferents administracions.

Aquest ajut és compatible amb d’altres que hagin atorgat altres organismes.

Per accedir a la bonificació, consulteu les bases:

Veure també