Preguntes freqüents

Estic jubilat i vull sol·licitar l’aplicació d’alguna tarifa reduïda. Hi ha alguna tarifa especial?

Hi ha una tarifa social per a aquells col·lectius més desfavorits. Per poder accedir a la bonificació has de ser el titular del contracte de subministrament d’ús domèstic del teu habitatge habitual i formar part d’un d’aquests col·lectius:
icona unitat familiar

Persones sol•licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur

  • que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon ( veure taula ).
Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
Import màxim dels ingressos de la unitat familiar.
IRSC 2015: 569,12€/mes (30%: 170,74€/mes)
Unitat Familiar Límits mensuals
1 o 2 persones 1.138,24€
3 persones 1.308,98€
4 persones 1.479,71€
5 persones 1.650,45€
6 persones 1.821,18€
n persones (IRSC*2)+[(n-2)*IRSC*0,30)]
icona persona

Persones que perceben una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent

  • que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon ( veure taula ).

Podeu consultar els imports corresponents a les pensions mínimes, d’acord amb les taules publicades pel “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, prement aquí .

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
Import màxim dels ingressos de la unitat familiar.
IRSC 2015: 569,12€/mes (30%: 170,74€/mes)
Unitat Familiar Límits mensuals
1 o 2 persones 1.138,24€
3 persones 1.308,98€
4 persones 1.479,71€
5 persones 1.650,45€
6 persones 1.821,18€
n persones (IRSC*2)+[(n-2)*IRSC*0,30)]
icona persona

Persones que perceben prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol)

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
icona persona

Persones perceptores del fons de la Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI)

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
icona més de 60 anys

Persones que perceben una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat

  • que tinguin una edat mínima de 60 anys.
  • que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon ( veure taula ).

Podeu consultar els imports corresponents a les pensions mínimes, d’acord amb les taules publicades pel “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, prement aquí .

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
Import màxim dels ingressos de la unitat familiar.
IRSC 2015: 569,12€/mes (30%: 170,74€/mes)
Unitat Familiar Límits mensuals
1 o 2 persones 1.138,24€
3 persones 1.308,98€
4 persones 1.479,71€
5 persones 1.650,45€
6 persones 1.821,18€
n persones (IRSC*2)+[(n-2)*IRSC*0,30)]
icona persona

Persones que perceben una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
icona persona

Persones destinatàries dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI)

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia
icona persona

Persones perceptores del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS)

Descarregar pdf Descarregar pdf
Sol·licitud en línia

Si compleixes aquests requisits, pots presentar la sol·licitud del cànon social a “On s'ha de presentar?” . Un cop resolta positivament, l’aplicació de la tarifa social serà automàtica a la factura.
Pots trobar més informació a “Tarifa social”.

He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat un consum al 4t tram. Quins són els trams de consum?

La part variable de l’estructura està organitzada en 5 trams de consum que estableixen una progressió de consum i de preu.

Primer tram

De 0 a 6 metres cúbics al mes. És un tram amb preu bonificat, per tal de facilitar l’accés al consum vital d’aigua.

Segon tram

De més de 6 i fins a 9 metres cúbics al mes. És el tram del consum bàsic, sota la consideració de 3 persones per habitatge i un consum de 100 litres per persona i dia. El consum bàsic s’ha establert tenint en compte la reducció de la dimensió de les unitats de convivència i l’evolució dels hàbits de consum, que han comportat un descens del consum domèstic.

Tercer tram

De més de 9 i fins a 15 metres cúbics al mes.

Quart tram

De més de 15 i fins a 18 metres cúbics al mes.

Cinquè tram

A partir d’un consum superior a 18 metres cúbics al mes.

Pots trobar més informació a “Subministrament d’aigua“.

Tenim carnet de família nombrosa. Hi ha alguna ajut o bonificació?

Els habitatges on viuen 4 persones o més poden ampliar els trams de la tarifa i del cànon de l’aigua. Han d’emplenar el formulari amb què s’autoritza l’Agència Catalana de l’Aigua a fer consultes als organismes competents respecte al nombre de persones que conviuen a l’habitatge.

També poden sol·licitar-ho les llars de tres membres amb persones amb grau de disminució (les persones amb disminució superior al 75% o amb nivell III de dependència reconegut computen com a dues persones). Han de presentar junt amb el formulari emplenat la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Pots trobar més informació a ”Bonificació per més de 3 persones”.

El meu consum d’aigua és 0 i en canvi estic pagant la quota de servei. Per què?

La quota de servei és la part fixa de l’estructura tarifària que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei d’aigua. El preu de la quota es determina en funció del tipus d’habitatge i del “cabal instal·lat”. Com més punts d’aigua, més elevada és la quota de servei.

Pots trobar més informació a ”Subministrament d’aigua”.

De quines bonificacions i ajuts em puc beneficiar?

Dins de la factura de l’aigua et pots beneficiar de diferents bonificacions i ajuts:

Què es paga en la factura de l’aigua?

Aquests són els conceptes facturats en la factura de l’aigua:

Pots trobar més informació a ”Cicle urbà de l’aigua”.

Puc domiciliar el pagament de les meves factures?

Pots domiciliar les teves factures d’aigua en qualsevol moment a través del nostre web a la secció ”Oficina en Xarxa”, trucant al telèfon d’atenció al client 900 710 710 o a les nostres oficines.

Aigües de Barcelona disposa dels següents canals de pagament següents:

  • Domiciliació bancària
  • Telèfon
  • Internet
  • A través de banc, Correos o Servicaixa

Pots trobar més informació a “Com pots pagar la teva factura de l’aigua“.

Al nostre habitatge convivim 3 persones i en l’última factura tenim un consum de 30 m3. És el nostre consum normal? Està dins de la mitjana?

Barcelona i l’àrea metropolitana estan entre els nuclis de població desenvolupada que menys aigua consumeixen per persona. En el nostre àmbit es manté un consum responsable de l’aigua i se’n fa un ús racional.

En una llar on convisquin 3 persones, la mitjana de consum en el nostre àmbit se situa entre els 8 i 10 m³/mes (entre 16 i 20 m³/factura).

A l’estructura tarifària, en la seva part variable, s’apliquen trams de consum amb preus creixents per fomentar l’ús responsable de l’aigua. Els límits dels trams varien en funció del nombre de persones que convisquin a la llar a partir de 3 (vegeu-ne més detalls a “Bonificacions“ ).

Si vols ser més eficients i reduir el consum, pots veure consells i recomanacions per fer un ús més racional de l'aigua dins l'àmbit domèstic.