El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

RSS

Entrades amb Blog Clientes Excel·lencia .

thumbnail

No toda el agua que cae cuando llueve acaba en los ríos, y de ahí, a los lagos y mares. Al contrario de lo que solemos pensar, la mayoría del agua...

thumbnail

No tota l’aigua que cau quan plou acaba als rius, i d’aquí, als llacs i mars. Al contrari del que acostumem a pensar, la majoria de l’aigua dolça...

thumbnail

Desde la antigüedad, los humanos han escogido siempre emplazamientos que disponían de agua potable. Con los siglos, el crecimiento de las ciudades...

thumbnail

Des de l’antiguitat, els humans han escollit sempre emplaçaments que disposaven d’aigua potable. Amb els segles, el creixement de les ciutats a...

thumbnail

Seguramente no sabes que si disfrutas de un agua de la máxima calidad es gracias a la aplicación, durante más de 30 años, de la legislación europea...

thumbnail

La qualitat de l’aigua és la nostra prioritat. Per això treballem amb els màxims nivells de seguretat i apliquem els sistemes de control més...

thumbnail

La escasez de agua ha ido en aumento en los últimos años en todo el mundo y las proyecciones indican que el cambio climático agravará esta...

thumbnail

Autora: Belén Galofré, responsable de Laboratori L'escassetat d’aigua ha anat en augment al llarg dels últims anys arreu del món i les projeccions...

thumbnail

Una imatge que veiem a diari a totes les ciutats del món: col·lapses de trànsit cada matí per arribar a la feina i cada vespre per tornar a casa....

thumbnail

Una imagen que vemos a diario en todas las ciudades del mundo: colapsos de tráfico cada mañana para llegar al trabajo y cada tarde para volver a...

— 10 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 10 de 38 resultats.