Et trobes en una situació de vulnerabilitat?

Si és el teu cas, disposem de diferents vies per poder ajudar-te. Descobreix com les partides de la factura poden passar a tenir un caràcter social per beneficiar-te de determinades bonificacions.


TARIFA SOCIAL DE L'AIGUA

Consisteix  en una bonificació del 100% de la quota de servei i dels preus dels trams 1 i 2 del concepte ‘subministrament d’aigua’. El volum d’aigua inclòs en els trams 1 i 2 es considera el consum sostenible i responsable que ha de fer una llar, segons l’OMS.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els seus membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes. També les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s’hagi reconegut, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Com es tramita?

Tramitant també el cànon social a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).


TARIFA SOCIAL DEL CÀNON

Consisteix en l’aplicació d’un preu de 0 euros sempre que el consum de la factura no superi el primer tram del tribut. Si el supera, s’aplicarà, a les tarifes vigents, un 50% de reducció del seu valor.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els seus membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes. També les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s’hagi reconegut, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin (consulta tots els supòsits a la web de l’Agència Catalana de l'Aigua.

Com es tramita?

Pots tramitar aquesta bonificació des de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua o trucant al 012. En cas de disposar d’un informe de serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió residencial, es pot tramitar també presentant directament aquest informe a les oficines d’Atenció al Client d’Aigües de Barcelona.


TMTR SOCIAL: DESCOMPTE A LA TAXA METROPOLITANA DE RESIDUS MUNICIPALS

Es tracta d’una bonificació que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aplica al concepte de la factura anomenat “TMTR”, un impost que serveix per a la gestió de residus sòlids.

Aquesta bonificació pot ser:

  • Del 50% en aquest concepte si ets beneficiari de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè estàs a l’atur o perceps una pensió mínima.

  • Del 100% en aquest concepte si ets beneficiari de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè tens un informe dels serveis socials que acredita que estàs en una situació de vulnerabilitat.

Com es tramita?

Es tramita automàticament si ets beneficiari de la tarifa social del cànon de l’ACA.


EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA

Es tracta d’una exempció total d’aquesta taxa que aprova l’Ajuntament de Barcelona, adreçada a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat econòmica.

Com es tramita?

Es tramita automàticament si disposes d’un informe dels serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió residencial.